Gå til toppen

Regjeringen må sikre at flyktningene blir møtt på en verdig måte

Felles uttalelse etter hastemøte om flyktningsituasjonen i Norge, 30.9.2015

Barneombudet, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, NOAS og Amnesty International Norge krever at regjeringen umiddelbart iverksetter en helhetlig beredskapsplan for å få slutt på den uverdige situasjonen mennesker på flukt nå blir møtt med når de kommer til Norge.

I forrige uke ble det registrert 200 nye asylsøkere til Norge hver dag. Dette er mer enn ti ganger så mange som en gjennomsnittlig dag i begynnelsen av 2015. De som kommer hit er i en akutt krise. Det norske systemet er under press, og har store utfordringer med å håndtere situasjonen. Det er behov for en koordinert og helhetlig innsats.

Mennesker som har vært utsatt for ekstreme traumer må tas imot på en verdig måte. De trenger beskyttelse, trygghet, et sted å sove, tilgang til helsehjelp, mat og omsorg. I dag fremstår det som tilfeldig om alle får dette, og det er frivillige aktører som bærer et stort ansvar for at dette ivaretas.

Vi har i flere uker varslet om denne uverdige situasjonen, og at mennesker på flukt, herunder barnefamilier, enslige barn og andre i sårbare situasjoner, ofte møter uverdige og uholdbare forhold. Myndighetenes respons har så langt vært fragmentert og er ikke dimensjonert til å håndtere de akutte problemene systemet står overfor.

Fremfor stadig å ty til nødløsninger, må regjeringen umiddelbart iverksette ekstraordinære tiltak av mer helhetlig karakter enn de vi har sett hittil. Norge har ressursene som trengs, og vi har kunnskap og erfaring fra å håndtere liknende kriser internasjonalt. Disse ressursene må vi nå mobilisere her hjemme.

Det er regjeringens ansvar å identifisere de ressursene som finnes samt å tilføre de nødvendige ekstra ressurser for å sikre en koordinert og helhetlig mobilisering for å ivareta asylsøkernes behov og rettigheter. Samtidig som regjeringen løser problemene i den første mottaksfasen, må de sikre nødvendig kapasitet også i resten av asylsystemet – for å sikre nok ordinære mottaksplasser, en forsvarlig bo og omsorgssituasjon og rettssikker saksbehandling som ikke tar altfor lang tid.

Anne Lindboe
barneombud

John Peder Egenæs
Amnesty International Norge

Mona Reigstad Dabour
Noas

Thale Skybakk
Redd Barna

Tom Hjertholm
Norsk Folkehjelp