Gå til toppen

Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014

Onsdag 5. november arrangerte vi i Barneombudet en barnerettighetsdag sammen med Universitetet i Oslo.

Tema for dagen var barns rett til å bli hørt i saker som angår dem selv. Denne rettigheten er beskyttet i FNs Barnekonvensjon av 1989 art 12. Barns rett til å uttale seg regnes som ett av de fire grunnprinsippene som Barnekonvensjonen verner om. I sine kommentarer til art. 12 uttaler Barnekomiteen at det å lytte til barn ikke er et mål i seg selv, men et middel til å gjennomføre barns rettigheter på en mer effektiv måte.

Her kan du lese noen av foredragene.

Kirsten Sandberg, leder av FNs barnekomite og professor ved Institutt for offentlig rett, UiO: lucy-smith-dagen-ks

Frode Elgesem, advokat, forfatter av utredning om fordeler og ulemper ved en eventuell norsk tilslutning til barnekonvensjonens individklageordning: Elgesem-innlegg-på-lucy-smiths-barnerettsdag

Margrethe Søbstad, seniorrådgiver tilsynsavdelingen Likestillings- og diskrimineringsombudet: ldo-(likestillings–og-diskrimineringsombudet)-05112014.

Anne Lindboe, barneombud: Lucy-smiths-barnerettighetsdag-2014-3-11

Kari Evensen, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Vestfold: lucy-mith-fagseminar-kari-evensen

Elisabeth Gording Stang, førsteamanuensis ve Høgskolen i Oslo og Akershus:horing-av-barn-i-une.pptx-elisabeth-gording-stang

Yanghee Lee, tidligere medlem av FNs barnerettighetskomite og nå FNs spesial rapportør på Mayanmar: