Gå til toppen

Barneombudet til Arendalsuka 2015

Barneombud Anne Lindboe skal være med på følgende arrangementer.

Torsdag 13. august.
08.00-10.30 :Fylkesmannens konferanse om barns rett til å bli hørt
. Arrangementet har fokus på hvordan flest mulig barn og unge får medvirke i sin hverdag.

Fylkesmann Øystein Djupedal –  Ønsker velkommen.
Barneombud Anne Lindboe –  «Hører du hva jeg sier? »
Forandringsfabrikken ved Marit Sanner og Psykiskhelseproffene –
«Barns medvirkning slik vi ser det»
Lenke til side om konferansen om barns rett til å bli hørt.
Sted: Tyholmen hotel.  

13.00-15.00: Debatt: Flere må si fra!
Debatten handler om at barn har en dårligere rettssikkerhet enn voksne. Hvem har meldeplikt, hva sier helsepersonelloven, og hva med avvergingsbestemmelsen og taushetsplikten?

Panelet består avRiksadvokat Tor Aksel Busch, Statssekretær Vidar Brein-Karlsen, Barneombud Anne Lindboe, Tannlege Anne Rønneberg, Ungdom fra Forandringsfabrikken, President Curt A. Lier, Juristforbundet, President Camilla Hansen Steinum, Tannlegeforeningen
Lenke til informasjon om debatten
Sted: Solsiden. 

17:00   Debatt: Barns rettssikkerhet – realitet eller illusjon.
Her deltar Barneombud Anne Lindboe, stortingsrepresentant Hadia Tajik (AP), riksadvokat Tor Aksel Busch, stortingsrepresentant Abid Raja (V), statssekretær i justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen og Ragnhild Gjerstad (bestemoren til Christoffer)
Debattleder: Terje Svabø
Arrangør: Barneombudet og Arendalsuka.
Lenke til siden om debatten
Sted: Kulturhuset. 

20.00-21.00: Oppvekstquiz med quizmaster Anne Lindboe.
Hvem kan mest om barn og unge og deres rettigheter?
Barneombudet stiller som quiz-master når LNU, Barneombudet, Redd Barna og UNICEF Norge inviterer de politiske partiene og ungdomspartiene og andre interesserte til quiz om barn og unge og deres rettigheter.
Lenke til side om arrangementet
Sted: Kilden ungdomshus, Tyholmen

Fredag 14. august:
Kl 11.00  
 Barneombudet Anne Lindboe møter barneminister Solveig Horne på standen til Kompasset.

Kl 12-13.30 Paneldebatt: Ungdomsmedvirkning i kommunene.
Debatten handler om hvordan vi kan sikre barn og unge reell og meningsfull medvirkning i kommunene. Vil kommunereformen kunne styrke medbestemmelsen til barn og unge?

I panelet sitter statsråd Solveig Horne (FrP), stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder i Sosialistisk ungdom Nicholas Wilkinson, barneombud Anne Lindboe og leder i LNU Stian Seland.
Lenke til side om arrangementet
Sted: Kilden