Gå til toppen

Barneombudene i Europa etterlyser et trygt digital miljø

Det europeiske nettverket for barneombud (ENOC) er opptatt av at barn og unge skal være trygge på nett. På det årlige møtet i september 2019 vedtok vi en felles uttalelse hvor vi etterlyser handling rettet mot barn og unges digitale miljø.

Et samlet ENOC ber regjeringene, Europarådet og EU kommisjonen om å sette i verk egnede tiltak for å respektere, beskytte og oppfylle barns rettigheter i digitale miljø.

Uttalelsen har ni hovedanbefalinger:

  1. Implementere fullt ut FNs barnekonvensjon og Europarådets retningslinjer om beskyttelse, oppfyllelse og respekt for barns rettigheter i digitale miljø. Det må skje gjennom utviklingen og implementeringen av rettighetsbaserte strategier og tiltak, som er utformet for å utvikle seg i takt med digitale fremskritt
  2.  Kreve at myndighetene, virksomheter og bransjen respekterer og fullt ut støtter barns rettigheter i digitale miljø
  3. Sikre at barns rett til å bli hørt i handlinger som berører dem i digitale miljø blir oppfylt
  4. Sikre at barn har tilgang til digitale miljø uten diskriminering
  5. Beskytte barns mulighet til å bruke Internett, teknologi og sosiale media uten å bli utsatt for falsk informasjon, skadelig innhold og skadelige teknologier.
  6. Beskytte barn fra alle former for mobbing, vold, utnyttelse og misbruk i digitale miljø
  7. Anerkjenne at barns rett til utdannelse også omfatter digitale miljø og støtte utviklingen av barns digitale kompetanse
  8. Gi støtte til foreldre og andre omsorgspersoner i sin rolle som beskyttere av barns rettigheter i digitale miljø.
  9. Sikre tilgang til barnevennlige måter å for å rapportere, klage og få oppreisning.

Anbefalingene bygger internasjonale og europeiske standarder for barns rettigheter, de europeiske barneombudenes synspunkter, synspunktene til et nettverk av ungdom som har gitt råd til barneombudene og forskning. Les notatet fra ENOC