Gå til toppen

5 anbefalinger til regjeringen for en voldsfri barndom

Vold og seksuelle overgrep mot barn er alvorlig kriminalitet – likevel skjer det hver dag over hele landet. Vi må anerkjenne hvilket stort samfunnsproblem vold og overgrep mot barn faktisk er. I dag svikter vi de aller mest sårbare blant oss.

Artikkel 19 i barnekonvensjonen gir barn rett til beskyttelse og trygghet. Det er norske myndigheters ansvar å sikre at denne grunnleggende rettigheten blir oppfylt. Barneombudet mener det er alvorlige mangler i hvordan helsevesenet, politiet og barnevernet møter volds- og overgrepsutsatte barn.

Barneombudet har valgt 5 anbefalinger som vi mener er viktig at gjennomføres raskt. Vi mener at tiltakene er konkrete, de er mulig å gjennomføre og vil ha stor betydning for å bedre disse utsatte barnas situasjon.

«I min tidligere jobb som barnelege møtte jeg mange barn som var utsatt for psykisk terror, vold og overgrep fra dem som skulle gi omsorg og beskyttelse. Alt for mange av disse barna hadde møtt voksne som så bort.» – Anne Lindboe, barneombud