plikter

plikter (25. november 2019)
Jente (13): Hvilken plikter har jeg?