Gå til toppen

Rett til å bli hørt i barnevernet

ill_rettighetNår du er i kontakt med barnevernet har du rett til å bli hørt. Det betyr blant annet at de skal:

  • snakke med deg for å høre hva du mener, ønsker eller tenker.
  • fortelle hvordan de har tatt hensyn til dine ønsker og tanker når de bestemmer hvilken hjelp de vil gi deg.
  • fortelle deg grunnen til at de har bestemt seg for hvilken hjelp de skal gi.
  • forklare deg hva som skal skje og hvorfor.

Hvorfor skal barnevernet snakke med deg?

Når de skal hjelpe deg og familien din skal de finne ut hva som vil være den beste hjelpen for deg. For å finne ut av det må de blant annet snakke med deg.

Hva kan du gjøre for å bli hørt?

Hvis det er lenge siden du har snakket med barnevernet eller du har behov for å snakke med dem om noe, kan du kontakte saksbehandleren din. Hvis du ikke vet hvem saksbehandleren din er, kan du spørre foreldrene dine, fosterforeldre eller de ansatte i barnevernsinstitusjonen.

Hvis du er uenig i noe av det barnevernet gjør, er det viktig at du får høre hvorfor de har bestemt seg for noe annet enn det du vil. Eksempler på dette kan være at du bor i fosterhjem og synes du ser foreldrene dine for lite eller at du må flytte i en barnevernsinstitusjon. Da er det viktig at de forklarer deg hvorfor de har bestemt dette.

ill_caserSi ifra!

Hvis du mener at barnevernet ikke har hørt på deg kan du fylle ut skjemaet

Misfornøyd med at jeg ikke har blitt hørt i barnevernet (bokmål) eller

Misfornøgd med at eg ikkje har blitt høyrt i barnevernet (nynorsk) og sende til dem.

 

Barns rett til å bli hørt:
Barnekonvensjonens artikkel 12Barnekonvensjonens artikkel 12

Lenke til barnevernloven § 6-3Lenke til barnevernloven § 6-3