Gå til toppen

Kva er ettervern?

ill_sporsmalMange som har hatt hjelp av barnevernet treng ofte støtte i overgangsfasen til sjølvstendige liv som vaksne. Slik hjelp blir kalla ettervern, og kan gis til ungdom mellom 18 og 23 år.

Eksempel på ettervern kan vere

  • hjelp til å finne ein stad å bu
  • hjelp til fullføre vidaregåande skule
  • økonomisk hjelp
  • støtte og råd om korleis ein skal klare seg som voksen

ill_caserVil du klage?

Viss barnevernet meiner at du ikkje treng ettervern, må dei forklare deg kvifor i eit skriftleg vedtak.

Du kan klage på at du ikkje får ettervern, eller på at du ikkje er nøgd med dei støttetiltaka du får. Fyll ut

Klagemal for manglende ettervern (bokmål)  eller

Klagemal for manglande ettervern (nynorsk) og send til barnevernet.

Lenke til barnevernloven § 1-3Lenke til barnevernloven § 1-3