Gå til toppen

Akuttplassering

 

ill_sporsmalHva er akuttplassering?

Hvis barnevernet mener at du kan bli utsatt for fare eller alvorlig skade hjemme, må de hjelpe deg med en gang.

Da må barnevernet flytte deg hjemmefra raskt.

Barnevernet kan flytte deg til et annet hjem eller til en barnevernsinstitusjon.

Når du flyttes på denne måten må Fylkesnemda være enige med barnevernet at du ikke kan bli værende hjemme.

ill_caserVil du klage?

Hvis du er over 15 år, kan du klage på en akutt plassering.

Foreldrene dine kan også klage hvis de mener at det var feil at du ble flyttet.

Hvis du eller foreldrene dine ønsker å klage kan dere få hjelp av en advokat.

Klagen skal sendes til Fylkesnemnda.

Lenke til barnevernloven § 4-6Lenke til barnevernloven § 4-6