Gå til toppen

Rett til familiegjenforening

Hvis du er innvandrer i Norge, kan du ha rett til familiegjenforening.

Familiegjenforening betyr at nær familie som du har i hjemlandet kan få komme til Norge for å bo her sammen med deg.

ill_caserTrenger du hjelp?

Reglene om familiegjenforening er vanskelige.

Hvis du har spørsmål om familiegjenforening, kan du ringe opplysningstjenesten i Utlendingsdirektoratet (UDI)
på telefon 23 35 16 00.

Hvordan får man familiegjenforening?

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som bestemmer hvem som kan få familiegjenforening i Norge.

De som vil ha familiegjenforening, må vanligvis søke til en norsk ambassade i utlandet.

Hvis man får avslag på søknaden av UDI, kan man klage til Utledingsnemnda (UNE).

Reglene om familiegjenforening finner du i kapittel 6 i utlendingsloven.