Gå til toppen

Hvorfor blir man flyktning og asylsøker?

Det er mange grunner til at folk flykter fra hjemlandet sitt.

Det kan være på grunn av

  • krig
  • naturkatastrofer
  • fattigdom
  • sykdom
  • at en har meninger som de som styrer i et land har forbudt
  • at en har en religion som er forbudt i et land
  • at en tilhører en folkegruppe som blir forfulgt i et land

Noen barn kommer til Norge som flyktninger eller asylsøkere. De har reist fra det landet de kommer fra, fordi de eller familien deres ikke føler seg trygge der.

De fleste kommer sammen med familien sin, men noen kommer alene.

ill_sporsmalHva er en flyktning?

FN har laget regler om hvem som er flyktninger.

Flyktninger har rett til beskyttelse i Norge.
En flyktning er en person som

  • har flyktet fra hjemlandet sitt til et annet land
  • er forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe

 

ill_sporsmalHva er en asylsøker?

En asylsøker er en person som kommer til Norge, sier at han eller hun er flyktning, og ber om beskyttelse her.

Hva skjer når man søker asyl?

 

I FNs flyktningkonvensjon står det hvem som regnes som flyktninger og hvilke rettigheter de har.