Gå til toppen

Barn som søker asyl alene

Noen barn kommer til Norge og søker asyl alene.

De kalles enslige mindreårige asylsøkere. De enslige mindreårige asylsøkerne er i Norge uten foreldrene sine. Derfor har myndighetene ansvar for å ta vare på dem.

ill_rettighetEnslige mindreårige asylsøkere har rett til ekstra beskyttelse.

Det betyr blant annet at

  • de har rett til en verge
  • de bor på egne asylmottak eller omsorgssentre, ikke sammen med voksne
  • de får raskere svar på asylsøknaden sin enn andre
  • de kan ikke sendes tilbake til hjemlandet uten at man vet at de får omsorg fra foreldrene eller andre omsorgspersoner

Hvem har ansvar for enslige mindreårige asylsøkere?

Barnevernet har ansvar for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. De bor på noe som heter omsorgssentre.

Utlendingsdirektoratet har ansvar for de enslige mindreårige asylsøkerne mellom 15 og 18 år. De bor på asylmottak for enslige mindreårige. Der bor det bare barn.

Du kan lese mer om Utlendingsdirektoratet (UDI) og hva som skjer når man søker asyl her.

Det er stor forskjell på omsorgssentre og mottak for enslige mindreårige. Barna i omsorgssentrene har flere voksne rundt seg, og får tettere oppfølging enn barna i mottak.

ill_sporsmalHva er en verge?

Vergen er en voksen som på noen måter er som en forelder for enslige mindreårige.

Vergen skal sørge for at den enslige mindreåriges rettigheter blir tatt vare på. Det betyr blant annet å være med når den enslige mindreårige skal intervjues av UDI.

Når en enslig, mindreårig asylsøker kommer til Norge, blir det ikke laget et vedtak om hvem som skal ha ansvaret for ham eller henne. Det betyr at det ikke blir bestemt hvem som skal ha ansvaret for ham eller henne gjennom perioden hun eller han er i Norge.

Ansvaret blir i stedet fordelt mellom vergen, Utlendingsdirektoratet og barnevernet.

Barneombud logoBarneombudet mener ansvaret må gjøres tydeligere, og at norske myndigheter må være flinkere til å ta hensyn til hva hvert enkelt barn har behov for.

Både FNs barnekomite og Barneombudet mener barnevernet burde ha ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere.

Barneombudet mener også at det er diskriminering, altså ulovlig forskjellsbehandling, at enslige mindreårige asylsøkere som har fylt 15 år ikke får like god oppfølging som de under 15 år.