Gå til toppen

Rett til fritidstilbud

ill_sporsmalFritidstilbud er ulike aktiviteter du kan holde på med i fritiden din.

Det kan for eksempel være

 • organisert idrett som fotball, håndball, friidrett eller noe annet
  • dans, amatørteater, musikk, kulturskole, korps eller kor
  • alle barn og ungdom skal få delta i minst én organisert fritidsaktivitet. Det står i «Fritidserklæringen» som ble undertegnet 7. juni 2016.

 

ill_rettighetRett til gratis fritidstilbud

Mange av fritidsaktiviteter koster det penger å være med på.

Men kommunen der du bor har ansvar for at du skal ha et gratis fritidstilbud.

Det kan for eksempel være

 • ungdomsklubb
 • skatepark
 • ballbinge

LNU, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjoner, er et samarbeidsorgan for alle barne- og ungdomsorgansasjoner i Norge. På nettsiden har de mange tips og råd, og de arrangerer fine kurs man kan melde seg på.

Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for unge brukere, ansatte og frivillige i komunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende steder. Les mer om organisasjonen på deres nettsider.

 

ill_caser

Bli hørt!

Hvis du har forslag til  aktiviteter for barn og unge som vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre, kan du for eksempel

 • foreslå en sak på minsak.no
 • skrive under på en sak som er foreslått i kommunen din og som du vil støtte
 • Komme med et Innbyggerforslag

 

ill_sporsmalHva er Innbyggerforslag?

Hvis du har et forslag til en aktivitet som kan være gratis for barn og unge i din kommune, så kan du få saken behandlet i kommunestyret.

Kravet er at du/ dere får underskrifter fra to prosent av innbyggerne, eventuelt 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket.

Du kan samle underskrifter ved å dele saken med venner og kjente på e-post eller sosiale medier.

Har du/dere samlet nok underskrifter må kommunen eller fylkeskommunen vurdere saken din.Les mer im innbyggerforslag 

 

Barns rett til hvile og fritid: barnekonvensjonen artikkel 31