Gå til toppen

Aldersgrense på Classywalk/Hoverboard

Mange suser rundt på ClassyWalk, Airwheel, Hoverboard, Skywalker, Speed Walker og andre kjøretøy som ligner på dette.

Vi får mange spørsmål om aldersgrensene på disse. Svaret er at små elektriske kjøretøy er likestilt med sykkel og at det dermed ikke er noen aldersgrense på disse.

Det betyr også at man må følge trafikkreglene som gjelder for sykkel, blant annet at man skal være forsiktig når man ferdes på fortau eller gangveg.

Det er også noen regler for stort kjøretøyet kan være, og makshastigheten er 20 km/t. Det er heller ikke lov å være flere enn én person på kjøretøyet.

Les mer om reglene i «forskrift om krav til sykkel» (lovdata.no).