Gå til toppen

Taushetsplikt for helsepersonell

Det har i dette temaet vært lovendringer våren 2020. Siden er ikke oppdatert siden dette, og noe av informasjonen kan være utdatert. 

Helsepersonell har taushetsplikt.

Det betyr at de ikke skal fortelle videre til noen andre det du har fortalt til dem.

Foreldre har noen ganger rett på informasjon

Frem til du er 16 år har foreldrene dine krav på informasjon.

Men: Noen ganger kan det være gode grunner til at foreldre ikke skal ha informasjon. Det gjelder uansett hvor gammel du er. Det kan være hvis barna tar opp vanskelige temaer som abort, prevensjon eller overgrep i hjemmet. Da er det ikke sikkert at foreldre skal bli informert og helsepersonell kan da la være å gi informasjon hvis de tenker det er best for deg. Det skal likevel mye til for å ikke gi informasjon.

Selv om foreldrene dine har rett til informasjon når du er under 16 år, trenger de ikke å få informasjon hver gang du har vært hos for eksempel helsesykepleieren. Men helsesykepleieren må snakke med foreldrene dine hvis han eller hun:

  • mener foreldrene dine trenger informasjon for å vite hvordan helsen din er.
  • mener foreldrene dine trenger informasjon for å kunne ta vare på deg.
  • mener det er best for deg.

Dette gjelder også etter du har fylt 16 år. I tillegg har helsesykepleier plikt til å informere foreldrene dine hvis det er snakk om mer alvorlige psykiske lidelser, som for eksempel :

  • selvskading
  • bruk av ulovlige rusmidler
  • fysiske skader på grunn av kriminelle handlinger

I Pasient- og brukerrettighetsloven står det om hvilke rettigheter du har som pasient.