Gå til toppen

Må foreldrene dine være enige om din helsehjelp?

Hvis foreldrene dine bor hver for seg er det regler for hvem som bestemmer hva om din helse:

  • Hvis du er under 16 år og bor hos en av foreldrene dine kan han eller hun bestemme hva slags helsehjelp du skal ha. Den reglen gjelder hvis det er snakk om for eksempel et alminnelig legebesøk fordi du er syk.
  •  Hvis du er under 16 år og det er mer alvorlig, for eksempel at du skal opereres, må begge foreldrene dine være enige.
  • Hvis foreldrene dine er uenige om du skal få behandling, og hvis det er noe alvorlig, er det litt mer komplisert. Da må både den ene forelderen og noen som jobber i helsetjenesten mene at det er nødvendig at du får denne behandling.

I pasient- og brukerrettighetsloven står det om hva foreldre kan bestemme.