Gå til toppen

Kan du bli tvangsbehandlet?

ill_sporsmalÅ bli tvangsbehandlet betyr at du får behandling selv om du ikke vil.

Tvangsbehandling skjer bare hvis foreldrene eller legen din mener at situasjonen er veldig alvorlig.

For eksempel kan du bli tvangsinnlagt på et sykehus hvis foreldrene eller legen din er redd for at du skal ta livet av deg.

Det er foreldrene dine eller legen din som kan bestemme om du kan tvangsbehandles.

 

ill_caserVil du klage?

Hvis du mener at du ikke skulle ha blitt tvangsbehandlet, kan du klage.

Hvis det gjelder tvangsmedisinering kan du klage til Fylkesmannen i ditt fylke.

Du kan også ta kontakt med kontrollkommisjonen ved det stedet du er til behandling. Kontrollkommisjonen er en gruppe personer som skal kontrollere at dine rettigheter tas vare på hvis du blir tvangsbehandlet.

Pasientombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient.

I Lov om psykisk helsevern står reglene om tvangsbehandling.