Gå til toppen

Kva bestemmer du om din egen helse?

ill_rettighetFør du er 12 år:

 • Du har rett til å si hva du mener, og foreldrene dine skal høre på deg.
 • Foreldrene dine bestemmer om du skal gå til lege, psykolog osv.
 • Foreldrene dine bestemmer om du skal ha behandling eller ta en vaksine.

 

ill_rettighetNår du er 12 år:

 • Lege, psykolog og annet helsepersonell har plikt til å spørre deg og høre på det du har å si.
 • Foreldrene dine bestemmer om du skal gå til lege, psykolog osv, men de skal høre på din mening.
 • Foreldrene dine bestemmer om du skal ha behandling eller ta en vaksine, men de skal høre på din mening.

 

ill_rettighetNår du er 16 år:

 • Du er nå «helserettslig myndig». Det betyr at du bestemmer alt om din egen helse.
 • Du kan gå til lege, psykolog og annet helsepersonell uten at foreldrene dine trenger å vite det og uten at de får informasjon om behandlingen.
 • Når du er 16 år bestemmer du selv om du vil bytte fastlege eller psykolog.
 • Det er også 16 år som er den seksuelle lavalderen.
 • Husk: Hvis det er nødvendig at foreldrene får informasjon om din helse for at de skal kunne ta vare på deg, skal de ha informasjon selv om du er over 16 år. Det er ikke du, men helsepersonell, som avgjør om denne informasjonen skal gis til foreldrene dine.

 

I Pasient- og brukerrettighetsloven står det om hvilke rettigheter man har som pasient og bruker av helsetjenester.