Gå til toppen

Rett til privatliv på skolen

Kan læreren sjekke lommene dine, eller gå i sekken din? Kan læreren kreve å få se meldinger på din mobil?

Hovedregelen er:

 • Læreren kan ikke undersøke lommene dine, gå i sekken din eller sjekke meldinger på din mobil

Her er reglene som gjelder:

Retten til privatliv

 • Reglene om retten til privatliv gjelder selv om du er på skolen.
 • Privatliv betyr at du ikke trenger å dele hemmeligheter, bilder eller opplysninger som gjelder deg eller din familie med andre.

Unntak fra regelen:

 • Av og til er det andre hensyn som må gå foran hensynet til privatlivet. Det er i situasjoner der det oppstår alvorlig fare for liv eller helse.
  • Politiet kan alltid undersøke både lommer, sekker og mobiler dersom de mener det er nødvendig (skjellig grunn til mistanke). Det er fordi det står i loven at det er politiet som har denne oppgaven.
  • Læreren kan også sjekke lommer og gå i sekken dersom det er alvorlig fare for skade på liv eller helse. Eksempel på det er om en elev har med seg kniv eller narkotika på skolen. Læreren kan gå i sekken eller i lommene for å hindre at eleven skader seg selv, og for å beskytte andre.
  • En mobil er sjeldent farlig slik en kniv er. Dersom læreren mener elevene har brukt mobilen til å filme noe som er ulovlig, eller til å mobbe eller plage andre, så kan læreren ta mobilen fra eleven.
  • Læreren kan aldri gå inn og sjekke meldingene på mobilen. For å gjøre det må læreren
   • spørre eleven om lov
   • spørre foreldrene om lov
   • gi mobilen til politiet og be dem sjekke innholdet