Gå til toppen

Rett til privatliv

Du har rett til å ha eit privatliv
ill_rettighet

Retten til eit privatliv betyr blant anna at

  • ingen har lov til å spre falsk informasjon om deg som er sårande eller støytande
  • dei som har ansvaret for deg må respektere at dei ikkje alltid får vite alt du gjer
  • du skal få ha hemmelegheiter med vennene dine

Privatliv i familien

Retten til privatliv gjeld også i huset der du bur, uansett om du bur sammen med ein eller begge foreldra dine, i fosterheim eller på barnevernsinstitusjon.

ill_caserBli høyrt!

Det er du som bestemmer kor mykje privat informasjon du vil dele med foreldra dine.

Men det kan være lurt å snakke ope og ærleg med dei om kva du gjer og kven du er sammen med.

Ikkje alt er like lett å snakke om.

Her finn du tips til korleis du kan snakke med foreldra dine:

Den vanskelige samtalen.

 

ill_sporsmalKva har foreldre lov til?

Foreldre eller verjer har eit ansvar for å passe på deg.

Ansvaret foreldra dine har for deg, blir kalla foreldreansvar.

Det betyr at viss dei har grunn til å tru at du kan komme i situasjonar som er skadelege eller farlege for deg, er det deira ansvar å gjere det dei kan for at det ikkje skal skje.

 

Les om barn sin rett til privatliv i FNs barnekonvensjon artikkel 166