Gå til toppen

Rett til å være den du vil uten å bli diskriminert

ill_rettighetDu skal ikke bli diskriminert

Det er veldig vanlig og helt normalt å endre hva man liker og hvem man vil være i løpet av barndommen og ungdomstiden.

Det er en del av det vi kaller å «finne sin egen identitet». Noen kaller det også «å finne seg selv».

Folk er forskjellige, og det er viktig at man respekterer hverandre.

Det er ikke lov til å behandle barn forskjellig på en urettferdig måte ut fra hva de tror på, hvem de elsker, hvor de kommer fra eller hvor gamle de er. Dette kaller vi retten til å ikke bli diskriminert.

Barns rett til å ikke bli diskriminert: barnekonvensjonen artikkel 2

Rett til å ikke bli diskriminert i likestillings- og diskrimineringsloven