Gå til toppen

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er to typer straff som er spesielt laget for ungdom mellom 15 og 18 år. Målet er å hjelpe ungdommen bort fra kriminalitet.

Hva er ungdomsoppfølging og ungdomsstraff?

Dette er to straffer som ligner på hverandre. Forskjellen er at ungdomsstraffen er for mer alvorlige lovbrudd og straffen er derfor lengre og tyngre. Ungdomsstraff kan brukes i stedet for fengsel.

Begge straffene er tredelt:

  1. Du må delta på et ungdomsstormøte som arrangeres av konfliktrådet. Her er du sammen med foreldre og noen ganger de som er blitt berørt av lovbruddet. Møtet ledes av en megler fra konfliktrådet. Har du slått ned noen, er dette en mulighet for deg til å treffe den du har slått ned og gjøre opp for deg. Det er frivillig for offeret å være med på møtet. Når offeret har forlatt møtet, lages det en ungdomsplan.
  2. Ungdomsplanen er en avtale som inneholder tiltak som for eksempel sinnemestringskurs, veiledning, jobbsøking, leksehjelp, urinprøve og andre kontrolltiltak som skal forhindre at du begår ny kriminalitet og hjelpe deg videre i livet.
  3. Ungdomsplanen følges opp ved hjelp av et oppfølgingsteam. Deltakerne i teamet er valgt ut fordi de kan bidra med noe for å hjelpe akkurat deg. Det kan være lærer, idrettsleder, barnevernansatt, helsesykepleier, politi eller andre som er viktige i livet ditt. Hvis ungdomsplanen brytes eller du begår nye lovbrudd mens straffen pågår, kan saken sendes tilbake til politiet.

Hvor lenge kan en slik straff vare?

Den kan vare fra seks måneder til tre år. Alvoret i det du har gjort, avgjør hvor lang straffen blir.

Samtykke

Både ungdommen selv og foreldrene må samtykke til å få ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff.