Gå til toppen

Hva slags straff kan du få?

Du må være 15 år for å kunne bli straffet i Norge.

Her kan du lese om hva som skjer hvis du er under 15 år og har gjort noe galt.

Det finnes mange ulike former for straff. Hvor streng straff man får, kommer an på hvor alvorlig det du har gjort er.

Det er vanligvis domstolen (retten) som må bestemme at man skal få en straff og hvilken straff det skal være.

Men av og til kan du få en reaksjon (en form for straff) fra politiet uten at det først har vært en straffesak.

ill_sporsmalHer er en liste over ulike typer straffer domstolen kan gi:

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff:

Dette er spesielle straffer for ungdom mellom 15-18 år. Målet er å hjelpe ungdommen bort fra kriminalitet. Du kan lese mer om disse straffeformene her.

Bot: Hvis man får en bot, må man betale en sum med penger til myndighetene. Hvor stor boten blir, kommer an på hvor alvorlig bruddet på loven er.

Samfunnsstraff: Samfunnsstraff betyr at man ikke soner i fengsel, men i stedet gjør noe som blir sett på som nyttig for samfunnet.

Det kan for eksempel være å jobbe uten lønn eller å gå til behandling.

Har du for eksempel et rusproblem, kan samfunnsstraffen være at du må begynne i et behandlingsopplegg for å slutte med rus.

Fengsel: Det er to former for fengselsstraff. Betinget fengselsstraff betyr at du slipper å være i fengsel hvis du klarer å la være å begå nye lovbrudd i en periode.

Hvis du får ubetinget fengsesstraff, må du i fengsel for den tiden som dommeren bestemmer. Det er få ungdommer under 18 år som blir dømt til fengsel i Norge.

Forvaring: I helt spesielle saker kan ungdommer dømmes til forvaring. Det er en straff der man må være i fengsel. Straffen er vanligvis en minstetid i fengsel som kan forlenges hvis den som har gjort noe galt fremdeles er veldig farlig for andre i samfunnet. Det er svært uvanlig at ungdom får forvaring.

Reaksjoner fra politiet: Politiet kan gi av og til gi straff uten at saken har vært i retten. Det kan bare skje hvis det er klart at du har gjort noe som kan føre til straff, og du selv ikke vil ha en rettssak.

Politiet kan sende mindre alvorlige saker til konfliktrådet for mekling.

Politiet kan også sørge for at du får mulighet til å følges opp i et oppfølgingsteam.

ill_sporsmalHva er oppfølgingsteam?

Oppfølgingsteam er for ungdom fra 15 -18 år som for eksempel :

  • har gjort noe alvorlig kriminelt
  • har gjort noe kriminelt mange ganger
  • er en fare for seg selv eller andre

I et oppfølgningsteam samarbeider ungdommen med voksne. Det kan være familiemedlemmer, representanter fra politi, barnevern, konfliktråd, rusomsorg, skole og helsetjeneste.

Du og teamet lager en avtale som du må følge.

I barnekonvensjonen artikkel 37 står det at barn ikke skal straffes på en måte som skader dem.

I barnekonvensjonen artikkel 40 står det at alle barn har rett til en rettferdig behandling hvis de har brutt loven.

Det er straffeloven som har regler om hvilken straff man kan få.

ung.no er det mer informasjon om hvilken straff du kan få for ulike lovbrudd.