Gå til toppen

Hva skjer i en straffesak?

Her får du vite hva som kan skje hvis du bryter loven

For at det skal bli lettere å forklare tar vi for oss et eksempel:

Ola er 16 år. Han har stjålet et dyrt stereoanlegg fra ungdomsklubben.

Politiet

Klubblederen drar til politistasjonen og anmelder tyveriet av stereoanlegget. Det betyr at han melder fra til politiet hva som har skjedd og ber om at de tar saken videre.

Når politiet har fått en anmeldelse, må de bestemme seg for hva de vil gjøre videre med saken.

Enten etterforsker de saken for å finne ut mer av hva som har skjedd og hvem som har stjålet stereoanlegget. Ellers vil de henlegge saken. Det betyr at de bestemmer seg for å ikke jobbe videre med saken.  Da skjer det ikke noe mer.

Etterforskning

Hvis politiet bestemmer seg for å etterforske saken må de undersøke nærmere hva som kan ha skjedd.

I eksemplet vi bruker snakker politiet med klubblederen og andre som kan vite noe om saken. Den som ble utsatt for noe kriminelt kalles fornærmet, mens de som bare vet noe eller har sett noe, kalles vitner.

Politiet vil også dra til klubblokalet for å se om de kan finne noen spor som kan røpe hva som har skjedd.

Etter å ha snakket med vitner og undersøkt klubben, tror politiet at det er Ola som har stjålet anlegget.

Politiet vil da kunne kreve at Ola kommer til politistasjonen for å bli avhørt. Ola er da siktet i saken. Det betyr at politiet er nesten sikre på at det er Ola som har stjålet anlegget. Politiet skal varsle foreldrene til Ola om avhøret, og han kan ha med seg en advokat (forsvarer) i avhøret.

Ulike reaksjoner

Hva politiet gjør nå, kommer an på om Ola innrømmer å ha stjålet anlegget eller ikke.

Hvis Ola innrømmer å ha stjålet anlegget:

  • Politiet kan sende saken til mekling i konfliktrådet i stedet for at saken går til domstolen.
  • Politiet kan skrive ut et forelegg, altså en bot. Da må Ola skrive under på at han har gjort lovbruddet og betale.
  • Politiet kan la være å gå til domstolen med saken hvis Ola går med på å følges opp i oppfølgingsteam. Det kan de for eksempel gjøre hvis Ola har gjort flere lovbrudd og har en del problemer.

Hvis Ola ikke innrømmer å ha stjålet anlegget, men politiet  er helt sikker på at det er han som har gjort det, kan de ta ut tiltale. Da sender de saken til domstolen for at den skal avgjøres av dommeren.

Hva skjer i domstolen?

Saken kommer til en domstol som heter tingretten. Da heter saken en rettssak.

I tingretten møter Ola:

  • en dommer. Dommeren er jurist.
  • to meddommer. Meddommerene er to vanlige folk som er trukket ut til å være med på rettssaken.

Når saken skal opp for domstolen, får Ola en forsvarer (mange ganger også tidligere i saken). Forsvareren er en advokat som skal hjelpe Ola under rettssaken.

Politiet har også en advokat som vil fortelle domstolen hvorfor politiet mener at Ola er skyldig. Politiets advokat kalles aktor.

Ola vil få mulighet til å fortelle dommerne sin versjon av det som har skjedd. Både forsvareren og aktor vil kunne be andre personer som vet noe om saken om å komme og vitne, det vil si at de forteller det de vet om saken.

Til slutt er det opp til dommeren og meddommerne å bestemme om det er nok beviser til å si at Ola er skyldig.

Det kan domstolen bare si, hvis de mener at det er helt sikkert at Ola har stjålet anlegget.

Domstolen skal også bestemme hvilken straff Ola eventuelt skal få.  Du kan lese mer om de ulike formene for straff her.

ill_sporsmalHva betyr å anke?

Både Ola og politiet kan forsøke å anke saken.

Det betyr at en ny domstol, som kalles lagmannsretten vurderer saken på nytt.

Noen saker kan gå helt til Høyesterett, den øverste domstolen i landet.

 

Reglene for hva som skjer i en straffesak finner du i straffeprosessloven.