Gå til toppen

Hva gjør politiet?

Politiet har mange forskjellige oppgaver. De skal blant annet

  • etterforske brudd på loven
  • passe på at det er ro og orden
  • jobbe forebyggende med barn og ungdom.  Det betyr at de skal hjelpe barn og ungdom til ikke å bryte loven

Hvordan jobber politiet forebyggende med barn og ungdom?

Noe av det viktigste politiet kan gjøre for å stanse kriminalitet blant ungdom, er å hindre at den i det hele tatt skjer. Derfor har politiet kontakt med ungdomsmiljøer, skoler, russ og er til stede der ungdom er. Det gjør de både for å vite hva ungdommer gjør og for å undersøke om det er ungdommer som trenger å følges ekstra med på fordi det er fare for at de kan gjøre noe som er farlig eller ulovlig.

Politiet kan for eksempel

  • være tilstede på skolen
  • møte ungdom der de er på fritiden
  • være synlig i nærmiljøet

Politiet samarbeider med mange andre, for eksempel barnevernet og skole.

Hvis politiet er bekymret for at du har problemer, har gjort eller kan komme til å gjøre noe straffbart, kan de kalle deg inn til en bekymringssamtale.

ill_sporsmalBekymringssamtale

En bekymringssamtale er når politiet kaller inn barn under 18 år og foreldrene deres til en samtale.

Du og foreldrene dine har plikt til å møte opp hvis dere blir kalt inn.

Politiet vil høre om hva som kan være grunnen til at du har problemer.

Etterpå vil dere sammen forsøke å komme fram til hva som kan gjøres.

Målet er at du og dine foreldre får hjelp til å snu livet ditt i en positiv retning.

Bekymringssamtalen er ikke en straff, men skal hjelpe deg og foreldrene dine til å gjøre riktige valg.

 

I politiloven står det om hvordan politiet jobber forebyggende.

I straffeprosessloven står det om reglene for etterforskning.