Gå til toppen

Kan du komme i fengsel?

ill_sporsmalFor å komme i fengsel må man være over den kriminelle lavalder. Det vil si at man må være 15 år eller eldre.

Fengsel brukes som straff for de mest alvorlige bruddene på loven. Det kan for eksempel være drap, ran og alvorlige narkotikalovbrudd.

Man kan også komme i fengsel hvis det man gjør ikke er så alvorlig, men man bryter loven mange ganger.

I tillegg kan man komme i det som heter varetektsfengsel.

Varetektsfengsel vil si at man må være i fengsel mens man venter på en rettssak som skal avgjøre om man er skyldig eller ikke skyldig.

Hvordan er det i fengsel?

De fleste ungdommer som kommer i fengsel i Norge kommer i egne ungdomsfengsler.

Å være i fengsel kan være veldig vanskelig. Man bor alene på en celle, og kan ikke bevege seg fritt rundt.

På dagen er man ofte sammen med andre fanger.

Ungdom som har vært i fengsel forteller at de har vært redde, ensomme og at de har lært mye om kriminalitet fra andre fanger.

Når man er i fengsel, har man rettigheter. For eksempel har man rett til å gå på skole i fengselet hvis man har blitt dømt til fengselsstraff.

ill_rettighetBarn og ungdom bør ikke i fengsel

FNs barnekonvensjon sier at det skal veldig mye til før man kan sette barn i fengsel.

  • Fengsel skal bare brukes som den aller siste utvei, og for kortest mulig tid
  • Barn skal ikke sitte i fengsel sammen med voksne
  • Hvis barn settes i fengsel, må man gjøre alt man kan for at de blir behandlet på en god måte som barn

 

Barneombud logoI Norge er det sjelden mer enn 10 ungdommer i alderen 15-18 år i fengsel. Ofte er det under 5.

Barneombudet mener at ungdom under 18 år ikke bør i fengsel. Man må gjøre alt man kan for å finne andre løsninger.

Ungdommene skal uansett ikke være i vanlige fengsler sammen med voksne.

Det står om at barn ikke skal straffes på en måte som skader dem i Barnekonvensjonen artikkel 37.

Det står om reglene for fengsel i straffegjennomføringsloven kapittel 3 (fengsel som straff) og i straffeprosessloven, del 4 (varetektsfengsling)