Gå til toppen

Din rett frå du er 9 år

  • Du kan sjå filmar med aldersgrense 9 år. Du kan også sjå filmar med aldersgrense 12 år saman med ein vaksen.
  • Frå og med femte trinn kan du bli valt inn i elevrådet på skulen, men du kan foreslå saker for elevrådet heilt frå første trinn.