Gå til toppen

Din rett frå du er 6 år

  • Du kan sjå filmar med aldersgrense 6 år. Du kan også sjå filmar med aldersgrense 9 år saman med ein vaksen.
  • Du har rett til å gå på skulen.
  • Du har rett til spesialundervisning dersom du ikkje lærer det du skal på skulen.
  • Du har rett til å medverke i skulen.
  • Du har rett til å ha det trygt og godt på skulen. Skulen skal stoppe mobbing og plaging.