Gå til toppen

Din rett frå du er 18 år

  • Du er myndig og kan bestemme over deg sjølv.
  • Du bestemmer sjølv i personlege og økonomiske saker.
  • Dersom du er adoptert, har du rett til å vite kven dei biologiske foreldra dine er, dersom dette er kjent for myndigheitene.
  • Du har stemmerett ved val.
  • Du kan kjøpe jaktvåpen og gå på storviltjakt aleine.
  • Du kan kjøpe tobakksprodukt, vin og øl, men ikkje sprit.
  • Du kan ta førarkort for bil og mellomtung motorsykkel så lenge du har gjennomført trafikalt grunnkurs og anna obligatorisk opplæring.