Gå til toppen

Din rett frå du er 16 år

 • Du er over den seksuelle lågalderen.
 • Du har rett til å nekte foreldra dine å få vite at du har vore hos lege så lenge ikkje legen meiner at det er heilt nødvendig at dei er informerte for å kunne ta vare på deg.
 • Du kan øvingskøyre bil dersom du har gjennomført trafikalt grunnkurs. Den som køyrer med deg må ha fylt 25 år og hatt sertifikat samanhengande i over 5 år.
 • Du kan begynne med fallskjermhopping, hanggliding eller paragliding dersom foreldra dine tillet det.
 • Du kan ta mopedførarkort og førarprøva for lett motorsykkel, snøscooter og traktor dersom du har gjennomført trafikalt grunnkurs og anna obligatorisk opplæring.
 • Du kan køyre traktor som ikkje går fortare enn 40 km/t. Til dette treng du ikkje førarkort, så lenge du ikkje køyrer på offentleg veg.
 • Du kan køyre inntil 15 meter lange båtar. Er båten lenger enn 8 meter, eller med ei motorkraft på meir enn 25 hestekrefter, må du ha bestått båtførarprøven.
 • Du kan ta jegerprøven.
 • Etter at du har tatt jegerprøven, kan du gå på småviltjakt aleine, og på storviltjakt under oppsyn av ein vaksen. Foreldra dine må gje deg lov til dette.
 • Dersom du blir gravid, kan du bestemme deg for å ta abort. Før du er 16 kan du også få tatt abort, men då skal foreldra dine vanlegvis seie meininga si. Dersom dei seier nei, avgjer fylkemannen søknaden.
 • Du kan sjølv søkja om å endre juridisk kjønn.