Gå til toppen

Din rett frå du er 14 år

  • Du kan delta på småviltjakt med våpen dersom du er samen med ein over 20 år. Denne personen må ha nødvendig erfaring, og foreldra dine må gi deg lov.
  • Du kan ta båtførerprøva. Det er spesielle reglar for kor stor båt du kan køyre.