Gå til toppen

Din rett frå du er 13 år

  • Du kan ta arbeid som til dømes barnevakt, avisbod eller jordbærplukkar. Arbeidet må vere enkelt, og det må ikkje gå ut over skulegangen eller helsa di. Foreldra dine må vere einige i at du arbeider.
  • Du slepp å betale skatt så lenge du tener mindre enn fribeløpet.