Gå til toppen

Skolen skal gi tilpasset opplæring

ill_rettighetSkolen skal gi deg tilpasset opplæring

Fordi elever er forskjellige, skal skolen undervise elevene på forskjellige måter.

Læreren har ansvaret for å tilpasse opplæringen slik at den passer for ulike elever.

Å tilpasse opplæringen betyr at læreren, sammen med elevene, blant annet skal:

 • la elevene bruke ulike arbeidsmåter slik at de alle får vist hva de kan
 • la elevene bruke den tiden de trenger på arbeidet
 • la elevene bruke tekster og bøker som passer for dem
 • bytte mellom tavleundervisning, gruppearbeid og egentrening
 • bytte på å snakke, skrive, bruke data, aviser og så videre

Dette skal skolen gjøre for at du skal klare å lære det som står i læreplanen for de forskjellige fagene.

Tilpasset opplæring betyr også at de elevene som klarer mer enn det som står i læreplanen for trinnet, skal få større utfordringer som passer for dem.

Noen ganger kan tilpasset opplæring også bety at skolen gir deg, eller klassen din, noe mer enn det som er vanlig.

Dette skal de gjøre hvis dere trenger ekstra hjelp for å klare faget. Slik ekstra hjelp kan være:

 • Flere lærere i klassen fordi flere elever synes et fag er vanskelig
 • Assistent i klassen fordi noen synes det er vanskelig å konsentrere seg
 • Delingstimer. Dette kan bety at klassen blir delt i to i noen fag, med en lærer i hver gruppe.
 • Bruk av fysisk aktivitet, pauser og lignende
 • Bruk av flere muntlige fremføringer hvis en eller flere sliter med å skrive.
 • Tilpasse vanskelig ting i faget, slik at det blir lettere.

ill_caserVil du klage?

Skolen skal gi deg denne tilpassingen uten at du eller foreldrene dine behøver å søke om det.

Hvis du ikke får tilpasset opplæring, og dette går utover skolemiljøet ditt kan du klage.

Sammen med foreldrene dine kan du fylle ut klagemal tilpasset opplæring og sende til rektor.