Gå til toppen

PP-tjenesten

PP-tjenesten (PPT) står for Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en PP-tjeneste. Noen kommuner har dette sammen med flere kommuner.

ill_sporsmalHva gjør PP-tjenesten?

PP-tjenesten skal gi hjelp til barn og unge.

Hos PP-tjenesten jobber det flere voksne som skal gi råd.

De skal for eksempel snakke med deg og vurdere om du trenger spesialundervisning hvis du ikke lærer det du skal.

Etter at de har snakket og jobbet med deg er det vanlig at de skriver en rapport. I den skriver de blant annet hva de mener skolen skal gjøre for at du skal få den undervisningen du trenger.

De skal også hjelpe skolene til å bli flinkere til å jobbe med spesialundervisning, slik at for eksempel elever med funksjonsnedsettelser eller lese- og skrivevansker får det bedre på skolen.

 

ill_caserTrenger du hjelp?

Barn og foreldre kan ta direkte kontakt med PP-tjenesten.

Hvis du er under 15 år må foreldrene dine gi tillatelse til at PP-tjenesten skal jobbe sammen med deg.

Du kan få telefonnummeret til PPT av rektor på skolen, eller du kan søke det opp på din kommunes nettsider.