Gå til toppen

Skulenedlegging

Når ein kommune vurderar å leggje ned ein skule er det viktig at kva som er det beste for barn blir omsyntatt.

ill_rettighetOm din kommune ønsker å legge ned skulen du går på, må dei alltid sjå på kva som er best for elevane. Dei skal til dømes:

– sjå på hvor lang reisetid de får og korleis det påverker elevanes rett til leik, kvile og fritidsaktivitetar når skuledagen er omme.
-Høyre kva elevane sjølv meiner om saka
-trafikksikkerhet
-klassestørrelser
-korleis barn med spesielle behov vil få det

Her finn de informasjon til foreldre om skolenedleggjing:

Skolenedleggelse-informasjon til foreldre