Gå til toppen

Skoleskyss

ill_rettighetDu har rett til gratis skoleskyss hvis:

  • skoleveien din er lang
  • skoleveien din er farlig
  • du har en funksjonsnedsettelse
  • du har fått en skade

Gratis skoleskyss betyr at kommunen der du bor skal betale for reisen til og fra skolen.

Hva er lang skolevei?

Elevene på 1.trinn har lang skolevei dersom det er mer enn 2 kilometer til skolen.

Fra og med 2.trinn må det være minst 4 kilometer til skolen.

For elever på videregående skoler må det være minst 6 kilometer til skolen.

Det er gjort forskjell fordi veien føles lenger for en som er liten og fort blir sliten.

Dette står i § 7-1 og § 7-2 i opplæringsloven.

Du kan også lese mer om skoleskyss og skolevei på nettsidene til utdanningsdirektoratet.

Lenke til side om skoleskyss og skolevei

Hva er farlig skolevei?

Skoleveien kan være farlig hvis bilene kjører veldig fort og veien er smal, eller hvis det er mye trafikk og ikke noe fortau.

Det kan også være en farlig vei dersom det ikke er trygge steder å krysse veien.

Hvis skoleveien er farlig, så har du rett til gratis skoleskyss uansett hvor kort veien er. Det er for å beskytte deg.

Barn med to hjem

Avstanden til skolen skal regnes fra der du bor.

Men noen barn har to hjem fordi foreldrene ikke bor sammen. Da har barnet rett på skoleskyss fra begge hjem.

ill_caser

Si ifra!

Foreldrene dine kan ta kontakt med rektor på skolen for hjelp til å søke om skyss.

Dersom du mener du har rett til gratis skoleskyss, men ikke får det, kan foreldrene dine klage til Fylkesmannen i fylket der du bor.

Reglene om rett til skoleskyss står i opplæringsloven kapittel 7.