Gå til toppen

Skulehelsetenesta

ill_rettighetAlle elever har rett til helsehjelp på skulen

Derfor må alle skular ha ei skulehelseteneste.

I ei skulehelseteneste kan det jobbe for eksempel:

  • helsesjukepleiar
  • lege
  • fysioterapeut
  • psykolog

Helsesjukepleiar (tidligare helsesøster)

Det er som regel helsesjukepleiar som er på skulen din mest. Viss du treng å snakke med han eller ho, må du finne ut når vedkommande er der og kor hen kontoret er.

Hugs å seie i frå til læraren din når du går til helsesjukepleiaren. På nokre skular er helsesjukepleiaren veldig lite til stades. Då kan det hende du må bestille time.

Du kan snakke med helsesjukepleiaren om både store og små problem.

Det kan være for eksempel at du er redd, trist, blir mobba eller tenkjer mykje på noko som skjer på skulen eller heime.

Helsesjukepleiaren kan også hjelpe deg viss du lurer på noko om kroppen din, eller at du har vondt ein stad, eller har andre fysiske plager.

Teieplikt

Helsejukepleiaren og dei andre som jobbar i skulehelsetenesta kan ikkje fortelje vidare det du snakkar med dei om. Dette blir kalla teieplikt (taushetsplikt på bokmål).

Viss du fortel helsesjukepleiaren om noko som er skadeleg eller farlig for deg, kan han eller ho likevel bli nødt til å snakke med foreldra dine eller andre om dette.