Gå til toppen

Rett til svømmeundervisning

 

ill_rettighetDu har rett til å lære å svømme på skolen

Skolen har plikt til å gi deg nok svømmeundervisning til at du lærer å svømme skikkelig i løpet av barnetrinnet.

I læreplanen står det:

  • Etter 4. klasse skal eleven være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen, og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.
  • Etter 7. klasse skal eleven utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, på ryggen, på siden, under vann, og kunne redde seg selv i vann.
  • Etter 10. klasse skal eleven kunne utføre varierte og effektive svømmeteknikker over og under vann og svømme en lengre distanse basert på egen målsetting.

Dessverre er det mange skoler som ikke gir elevene nok svømmeundervisning.

ill_caserSi i fra!

Hvis du ikke får nok svømmeundervisning på skolen kan du si fra til foreldrene dine og be dem ta det opp med skolen.

Du kan også klage til rektor.

Fyll ut Klagemal manglende svømmeundervisning og gi det til rektor.

Hvis rektor ikke svarer, eller hvis du ikke er fornøyd med svaret du får, kan du kontakte Barneombudet, så skal vi hjelpe deg med å klage videre.

Målene for svømmeundervisningen finner du i læreplanen for kroppsøving.