Gå til toppen

Klage på skriftlig eksamenskarakter

ill_rettighetRett til ny vurdering

Når du klager på skriftlig eksamenskarakter, skal eksamensbesvarelsen din bli vurdert på nytt.

Det er enten Fylkesmannen eller Fylkeskommunen som plukker ut tre personer som skal vurdere besvarelsen din.

Dette kalles en klagenemd.

Frist

Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren.

ill_caserSlik klager du:

  • Skriv et kort brev der du sier at du klager på karakteren. Klagen trenger ikke begrunnelse. Om du vil kan du også be om kopi av besvarelsen din, samt retningslinjene som sensor har brukt.
  • Lever klagen din til skolen. Skolen leverer klagen til klagenemda.
  • Du har rett på en kopi av eksamensbesvarelsen din.
  • Du kan også få vite hvilke retningslinjer sensorene har fått til hjelp ved sensureringen.
  • Klagenemnda får vite hvilken karakter du har fått, men de får ikke vite hvorfor du klager.
  • Hvis klagenemda mener at karakteren du fikk var feil, så setter de ny karakter.
  • Klagenemda skal gi en begrunnelse, det vil si en forklaring, på den nye karakteren din.
  • Klagenemda kan sette karakteren både opp og ned.

I forskrift til opplæringsloven § 5-9 står det om reglene for å klage på skriftlig eksamenskarakter.Lenke til forskrift til opplæringsloven