Gå til toppen

Klage på karakteren i orden eller oppførsel

ill_rettighetRett til ny vurdering

Du kan klage på karakterene du får i orden og oppførsel.

Når du klager på karakteren har du rett til å få den vurdert på nytt. Det er Fylkesmannen som setter en ny karakter.

Du har rett til å få en begrunnelse for karakteren. Det betyr at skolen må si hva de har lagt vekt på når karakteren ble satt.

 

Frist:

Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren.

Slik klager du:

Fyll ut Klagemal karakter i orden og oppførsel (bokmål) eller Klagemal karakter i orden og oppførsel (nynorsk).

Lever klagen til skolen.

Kontaktlæreren din og rektor skal lage en uttalelse om:

  • hvilke karakterer som har vært gitt tidligere
  • hvorfor karakteren er satt ned
  • hva skolen har gjort for å rette på forholdene
  • hvordan skolen har behandlet saken din

Du skal ha kopi av skolens uttalelse.

Klagen skal behandles, og det er de som behandler klagen som til sist avgjør om karakteren skal endres. Den nye karakteren kan være den samme som du fikk første gang, eller den kan være endret.

Du kan ikke klage på den avgjørelsen de kommer fram til.

I forskrift til opplæringsloven § 5-13 står det om reglene for å klage på karakter i orden og oppførsel.