Gå til toppen

Ordensreglement

Alle skolar skal ha ordensreglar

Ordensreglar er reglar om korleis elevane skal oppføre seg, og kva som skjer hvis reglane blir brotne. Ordensreglane skal hjelpe til med å lage eit godt miljø på skolen.

Kva for reglar kan skolen ha?

Skolen kan ikkje velje fritt kva ordensreglar dei vil ha. Det er fordi skolen må følgje opplæringslova.

ill_rettighetI opplæringslova står det mange reglar som skal beskytte elevane:

  • Elevar har krav på eit godt miljø på skolen.
  • Elevar skal ikkje få fysisk straff.
  • Det er ulovleg å krenke elevar.
  • Det er ulovleg å ha reglar om å slå barn, bruke skammekrok, seie stygge ting eller le av eleven.
  • Ordensreglane kan ikkje være for strenge, men skolen kan heller ikkje ha reglar som ingen bryr seg om å halde. Reglane skal være slik at miljøet på skolen blir bra for alle.

 

Skolen kan berre ha reglar som angår skoletiden og skoleveien.

Eit eksempel: Ein elev har med seg godteri på skolen.

Lov:

  • Læreren tar godteriet fra eleven og leverer det tilbake til eleven etter skoletid.

Viss skolen har ordensreglar om at det ikkje er lov å spise godteri på skolen, har læraren lov til å ta godteriet frå eleven i timen eller i friminuttet.

Ikkje lov:

  • Læraren tar godteriet, men leverer det ikkje tilbake når skoledagen er slutt.

Skolen kan ikkje ha ordensreglement som gjeld utanom skoletida, og læraren må derfor levere godteriet tilbake etter skoletid.

ill_caserKlage?
Du kan klage hvis:

  • skolen har ordensregler de ikke har lov til å ha.
  • skolen har regler som ikke står i ordensreglementet.