Gå til toppen

Anmerkninger

Hvorfor bruker læreren anmerkninger?

En av lærerenes oppgaver er å være oppmerksom og se om det er noe du trenger oppfølging på.

En måte å følge deg opp på, er å bruke anmerkninger.

Lærere skal også veilede deg når du har behov for det. Når læreren skriver ned de gangene du bryter reglene, vet læreren når du har behov for veiledning og kan da gi dette.

Noen sier de har fått en anmerkning og andre sier de har ”blitt skrevet opp”. Begge deler brukes for at lærere skal ha oversikt over hvordan det går med deg i orden og oppførsel.

Noen skoler velger også å registrere de gangene du følger ordensreglene og gjør det du skal. På den måten får du gode tilbakemeldinger og veiledning når ”alt er i orden” og du fortsetter å gjøre gode valg.

ill_caserSi i fra!

Har du fått en anmerkning som du er uenig i er det viktig at du snakker med læreren din om det.

Hvis du ikke blir enige med læreren, kan du (og foreldrene dine) be om et møte med rektor for å diskutere saken.

Har du fått en eller flere anmerkninger, og de fører til at du får nedsatt standpunktkarakter i orden eller oppførsel, kan du klage. Les mer her.

I opplæringsloven § 2-9 står det at alle skoler skal ha et ordensreglement.

I ordensreglene skal det stå hva skolen kan gjøre når elevene bryter reglene.

I forskrift til opplæringsloven § 3-5 står det også at det ikke skal legges avgjørende vekt på enkelthendelser, når vurdering i orden og oppførsel skal gis. Unntaket er hvis hendelsen er veldig alvorlig.