Gå til toppen

Når læraren kjem for seint

Læraren har plikt til å være på plass når timen begynnar. 

Sjølv om læraren ikkje kjem, så har ein ikkje rett til å gå frå skulen. Kva som skal skje er det opp til rektor å bestemme.

Sei i frå

Viss læraren din ofte kjem for seint, så bør du seie i frå.

Det er lurt å seie i frå til læraren først. Du kan enten seie i frå sjølv, eller ta det opp saman med fleire andre i klassen. Ofte vil nok læraren være einig, og bli flinkare til å komme tidsnok.

Viss læreren forset å komme for seint etter at du har sagt i frå, kan du seie i frå til rektor på skulen. Fordi rektor er sjefen til læraren, kan han eller ho bestemme at læraren må bli flinkare til å komme tidsnok.

ill_caserVil du klage?
Hvis det ikkje hjelper å seie i frå til læraren, kan du sende eit brev til skulen.

Sei gjerne i frå til elevrådsrepresentanten i klassen din og foreldra dine. Dei kan hjelpe deg med å klage.