Gå til toppen

Rett til å gå på skule nær deg

ill_rettighetDu har rett til å gå på skule nær der du bur, saman med andre barn som bur i nabolaget ditt.

Når kommunane bestemmer kva som er di nærskule, skal deg mellom anna sjå på:

  • Kvar barna bor
  • Farlig skuleveg
  • Kva skule søsken går på
  • Spesielle behov hos eleven

Klage

Du kan klage viss du har fått plass på ein skule som ikkje er nærskulen.

Klagen skal først sendast til kommunen, som får høve til å gjere om vedtaket sitt. Viss kommunen ikkje gjer om på vedtaket, sender dei saka vidare til fylkesmannen.

Utdanningsdirektoratet har ein artikkel om nærskuleprinsippet på sine nettsider som er fin for foreldre:

Lenke til artikkel om nærskuleprinsippet på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.