Gå til toppen

Mobil på skolen

Skolen kan lage regler om bruk av mobilen i skoletiden.

Skolen har ikke lov til å beholde mobiltelefonen din etter skoletid selv om skolen har regelen i et ordensreglement, eller FAU eller elevrådet sier det er greit.

Det er bare foreldre som kan samtykke til at skolen beholder mobiltelefonen etter skoletid.

Skolen kan heller ikke kreve at foreldrene henter mobilen.

Hovedreglene er slik:

 • Skolen kan lage regler om bruk av mobil i skoletiden.
 • Slike regler må stå i skolens ordensreglement.
 • Skolen kan ha en regel om at læreren kan ta telefonen dersom den forstyrrer undervisningen, eller den brukes til å plage andre.
 • Læreren må levere mobiltelefonen tilbake til eleven når eleven går for dagen.
 • Skolen har ikke lov å beholde mobiltelefonen etter skoletid.
 • Skolen kan ikke kreve at foreldre henter mobilene.
 • Skolen er ansvarlig for mobiltelefonene i den tiden skolen har dem. Blir mobilen skadet må skolen erstatte den.

Hvorfor er det sånn?

 • Skolen må følge noe som heter legalitetsprinsippet.
  • Det betyr at ingen kan gjøre noe mot andre dersom det ikke står i en lov at de kan det.
 • Skolen må følge opplæringsloven. Og i opplæringsloven står det at
  • skolen bare kan ha regler som er nødvendige for å gi elevene et godt skolemiljø som fremmer læring
  • skolen bare bestemmer i skoletiden, og at skolens regler bare gjelder for elever

Ordensreglement

Alle skoler skal ha et ordensreglement. Det står i opplæringsloven §9A-10. Det er regler som er nødvendige for at alle skal ha det trygt og godt på skolen.

I ordensreglementet skal det stå hvilke ordensregler som gjelder, og hvilke konsekvenser det kan få om reglene brytes. Skolen skal passe på at alle elevene kjenner til reglene i ordensreglementet.

Skolen kan ha regler i ordensreglementet om mobilbruk i skoletiden. På noen skoler må eleven levere fra seg mobilen når de kommer på skolen, og får den tilbake når de skal hjem. På andre skoler må mobiltelefonen ligge avslått i sekken i skoletiden. Dersom mobilen brukes til å forstyrre undervisningen, kan skolen ta mobilen fra eleven, dersom det står i ordensreglementet. Eleven må få tilbake mobilen etter skoletid.

Skolen kan ikke ha regler som forbyr elevene å ha med mobilen på skoleveien. Skolen kan heller ikke ha regler om at de kan ta beholde elevenes mobiler etter skoletid, eller kreve at foreldrene skal hente mobilen. Skolen kan bare ha regler som gjelder i SKOLETIDEN. Etter skoletid er det nemlig foreldrene som bestemmer. Det står i barneloven.

Nødrett

Dersom skolen har mistanke om at en elev har brukt mobilen til noe som er ulovlig, som å plage andre, filme en slåsskamp eller salg av narkotika, så kan skolen beholde mobilen etter skoletid. Det følger av straffelovens regler om nødrett.

Dersom skolen vil se på innholdet i mobilen må de be om foreldrenes samtykke. Dersom foreldrene nekter, eller skolen har mistanke om at det foreligger noe straffbart, bør skolen så snart som mulig levere mobiltelefonen til politiet.

Samtykke

Dersom skolen skal ta mobiltelefoner og beholde dem etter skoletid, så må foreldrene til den enkelte elev si at det er i orden. Det samme gjelder dersom skolen vil at foreldrene skal hente mobiltelefonene. FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) kan heller ikke gi et slikt samtykke på vegne av de andre foreldrene.

Vil du klage?

Har skolen beholdt telefonen din etter skoletid, kan du klage.

Fyll ut Klagemal beslag av mobiltelefon (bokmål eller

Klagemal beslag av mobiltelefon (nynorsk) og send til rektor.

Mer om Fylkesmannen finner du her: Fylkesmannen