Gå til toppen

Skoletimer og friminutt

Skoler har forskjellig måter å organisere timer og friminutt på. Det er ingen regler for hvor lenge en time skal vare, eller hvor langt et friminutt skal være.

Selv om det ikke er regler, er det flere ting en skole skal huske på når de planlegger en skoledag. Det viktigste er at både voksne og elever trenger pauser. Elevene skal ha så mye pause som de trenger for å få frisk luft, være i fysisk aktivitet, og spise minst ett skikkelig måltid i løpet av dagen.

Skolen skal også tenke på at elevene trenger pauser for å hvile hodet sitt. Det er veldig slitsomt å konsentrere seg lenge om gangen.

Hva kan du gjøre?

Hvis du ikke får nok pause på din skole, kan du

  • Sende en klage til rektor
  • Ta saken opp med elevrådet. Dere har rett til å være med på å bestemme reglene på skolen. Få med foreldrene også. Kom med forslag til hvordan skoledagen bør se ut, sjekk for eksempel hvordan de har det på naboskolen.

Dere kan også finne mange gode argumenter i veilederen om fysisk aktivitet og måltider i skolen som vi lenker til under.

Lenke til retningslinjer for mat og måltider i skolen.

Kan du vere inne i friminutta?

Skular har litt ulike reglar om det å vere inne i friminutta. Det står ikkje noko i opplæringslova om kva skulen kan eller ikkje kan gjere. Her må elevane og skulen saman finne gode reglar som passar for deira skule.

Det er ganske vanleg at elevane må gå ut i friminutta. Viss regelen er slik, så kan læraren nekte elevane å vere inne. Nokre skular har eigne reglar om at enkelte klassetrinn kan vere inne, eller at ein kan vere inne viss det er dårleg vêr. Du kan sjekke kva som står i ordensreglementet for skulen din. Der kan det vere reglar om friminutta.

Elevane på skulen har rett til å vere med og lage reglar for skulen, og vere med på å bestemme korleis de vil bruke pausane. Viss du ikkje er fornøgd med reglane om friminutt på din skule, kan du for eksempel

  • ta opp med læraren din at du/de ønskjer å vere inne i enkelte friminutt, særleg når det er dårleg vêr. Spør kvifor de alltid må gå ut.
  • ta opp saka med elevrådet på skulen din. Be om at dei tar saka opp med rektor.
  • be foreldra på skulen om hjelp til å lage reglane for friminutt