Gå til toppen

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalg på din skole skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.

ill_sporsmalAlle skoler skal ha et skolemiljøutvalg.

Skolemiljøutvalget

  • består av elever, foreldre og representanter fra skolen
  • skal passe på at skolemiljøet er godt
  • kan for eksempel mene noe om hvordan skolen skal hindre mobbing
  • kan komme med forslag til hvordan friminuttene kan bli hyggelige for alle elever
  • kan si fra hvis dusjene, doene eller noe annet på skolen er slitt, ekle eller farlig for elevene

Rektor skal høre på rådene fra skolemiljøutvalget når han eller hun bestemmer hvordan skolen skal drives.

Det er elevrådet som bestemmer hvilke elever som skal sitte i skolemiljøutvalget.

Hvis du vil ta opp en sak i skolemiljøutvalget, bør du si fra til elevrådsrepresentanten i klassen din.

Du kan også si fra til foreldrene dine eller til rektor på skolen.

I grunnskolen (1.-10. trinn) skal elevene og foreldrene være i flertall i utvalget.

I videregående skole skal elevene være i flertall i utvalget.

Les mer om det å være i et skolemiljøutvalg her.

I opplæringsloven kapittel 11 og i § 9A-8 finner du reglene om skolemiljøutvalg