Gå til toppen

Du har rett til å delta

ill_rettighet

Skolen skal gi elevene mulighet til å delta

  • Elevene har rett til å delta på skolen, de skal bli hørt både i saker som handler om dem selv, om hvordan skolen planlegger undervisningen og om hvordan den fungerer
  • Rektor skal høre på det elevene mener, og det de mener skal få betydning.

Regelen om elevenes rett til medvirkning står i opplæringsloven § 1-1

I tillegg finner du regler om alle barns rett til å si sin mening og bli hørt i barnekonvensjonen artikkel 12 og i Grunnlovens § 104.

Alle skoler skal ha elevråd. Elever som sitter i elevrådet, skolemiljøutvalget eller samarbeidsutvalget har lov til å bruke skoletid på møter og på å forberede seg til møter.

Lærere som vil vite mer om hvordan de kan jobbe med elevmedvirkning kan se her: Elevmedvirkning: Å bli inkludert, verdsatt og hørt