Gå til toppen

Mobbing på skolen

ill_rettighet

Du har rett til å ha det bra og være trygg på skolen.

Det betyr for eksempel at du har rett til å bli beskyttet mot alle former for krenkelser, mobbing eller diskriminering

Å plage andre er ikke lov.

Hvis noen blir plaget på skolen eller på skoleveien, er det rektor sitt ansvar å stanse det.

Hva må rektor gjøre når noen blir plaget?

Alle som jobber på skolen skal følge med på at ingen blir plaget. Får de mistanke om at noen blir plaget, så skal de si fra til rektor. Er saken alvorlig skal rektor si fra til skolesjefen eller styret.

Når en elev sier til en lærer at han ikke har det trygt og godt på skolen eller skoleveien, så må rektor

 • tro på den som sier at de blir plaget
 • stanse dem som plager andre
 • vurdere om skolen trenger hjelp til å stanse mobbingen
 • lage en plan så fort som mulig, om hva rektor vil gjøre for å løse saken
 • undersøke at mobbingen har stanset
 • fortelle det som har skjedd til foreldrene til de barna som plage
 • fortelle elever og foreldre at de kan velge å melde saken til Fylkesmannen en uke etter at rektor fikk vite om saken. Da må fylkesmannen:
   • Undersøke om skolen har gjort det de skal
   • Bestemme hva skolen skal gjøre og sette frist for når det skal
   • Informere eleven og foreldre om at de kan klage til Utdanningsdirektoratet dersom de ikke synes de får god hjelp.

Utdanningsdirektoratet har laget nettsiden nullmobbing.no. Der finner man informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

ill_caser

Vil du klage?

Hvis du ikke har det trygt og godt på skolen eller skoleveien bør du og foreldrene dine si fra til rektor så fort som mulig.

Dersom ikke rektor ordner opp bør dere si fra til Fylkesmannen. Da må fylkesmannen lage et vedtak der det står hva skolen skal gjøre for at du får det bra. Er dere ikke fornøyd med hjelpen dere får, kan dere klage til Utdanningsdirektoratet.

Vi har laget et forslag som du kan fylle ut. Har du ikke sagt fra før så start hos rektor. Vet rektor om saken kan du sende klagen til Fylkesmannen. Har Fylkesmannen svart uten at det er blitt bra på skolen, så skal du sende klagen til Utdanningsdirektoratet.

Klagemal mobbing (.docx)

Her finner du din Fylkesmann, og her finner Utdanningsdirektoratet.

Her finner du litt informasjon for foreldre.Retten til et trygt og godt skolemiljø- informasjon til foreldre

I opplæringsloven kapittel 9A  står det at elever skal ha det trygt og godt på skolen og på skoleveien.