Gå til toppen

Hva bestemmer foreldrene dine?

Foreldrene dine har plikt til å ta vare på deg. Det betyr også at de skal bestemme en del i livet ditt. De kan for eksempel bestemme:

  • hvor du skal bo
  • om du skal gå til legen når du er syk
  • hva slags innetider og leggetider du skal ha
  • hvor mye du skal delta i husarbeidet

Uansett hva de bestemmer, skal de tenke på hva som er det beste for deg.

Fra du er 15 år kan du velge utdanning selv, og om du vil være med i en organisasjon.

ill_rettighetDu har rett til å bli hørt

Når foreldrene dine tar avgjørelser som påvirker deg har du rett til å bli hørt.

Det betyr at før foreldrene dine bestemmer seg skal de høre på hva du tenker og mener.

Jo eldre du blir, jo mer skal meningene dine telle.

Barns rett til å bli hørt: barnekonvensjonen artikkel 12.

I barneloven § 31 står det om barns rett til å bli hørt.

I barneloven § 30 står det at foreldrene dine har plikt til å ta avgjørelser på vegne av deg.

I barneloven § 32 står det at fra du er 15 år kan du velge utdanning selv og om du vil være med i en organisasjon.